Bestyrelse

BESTYRELSEN


Arden og Omegns Biavlerforenings Bestyrelse består af:


Formand: Jette Bay, tlf. 40 42 98 55 


Næstformand: Bent Andersen, tlf. 40 75 76 49   


Kasserer: Poul Erik Knudsen,  tlf.: 98561475


Sekretær: Kirsa Bettina Toft Kokhauge, tlf.: 51891895 


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Lene Lomborg


Suppleanter:

1.suppleant  Bjarne Nielsen

2.suppleant  Berit Lartique


Revisor:

Erik Bartholomæussen

Poul ThygesenForeningens bankkonto nr. 9806 - 2071611623 Jutlander Bank, Arden afd.


Foreningens CVR nr.: 37153230

Informations meddelelse:


På foreningens generalforsamling 25. september 2018 blev Jette Bay valgt ind i bestyrelsen, som nyt medlem. Ved efterfølgende konstituering blev Jette Bay ny formand. Bent Andersen blev ny næstformand.


Ny 2. suppleant blev Berit Lartique.

Foreningens revisor Erik Bartholomæussen, blev genvalgt.