Undervisnings vidoer

Bisamfundet

Bier i Danmark

Bigården

Udstyr og grej

Et typisk eftersyn

Årets gang, -forår

Årets gang, -sommer

Biernes produkter

Årets gang, -efterår

Honningbehandling

Honninghøst

Podning af honning

Bier og sygdom

Myresyrebehandling

Oxalsyredrypning

Mere information om varroa
www.varroa.dk


Danmarks Biavlerforenings bisygdomshjemmeside
www.bisygdom.dkSe flere videoer fra Danmarks Biavler forening på deres YouTube kanal med webinar:

https://www.youtube.com/@webinardanmarksbiavlerfore419


Honningbearbejdning