En arbejdsbi

EN ARBEJDSBIS GØREMÅL


En arbejderbi er hunkøn, og når den kommer ud af cellen som udklækket bi, har den mange gøremål i stadet, inden den bliver til træk bi og til sidst vil dø.


Der er mange forskellige gøremål, f.eks. bygning, rengøring, fodring og vandhenter, for til sidst at bliv træk bi.


1. dag.  En ret hjælpeløs og behåret bleg bi kravler rundt på tavlen, den kan ikke flyve, den mades, men gør sig klar til at bliv en arbejderbi.


1. -3. dag. Rengøringsbien renser celler, som ynglet har forladt. Hjælper med at holde celler varme. Bliver de første 3 dage madet.


3. -5. dag. Nu ændrer bien fødevaner og giver sig til at æde store mængder af pollen og honning, dens fodersaftkirtler vokser og den begynder at kunne producere fodersaft.


6. –10. dag. Arbejderbien er nu blevet ammebi og fodrer  yngel. Ammebierne indgår også i dronningens hof, de fodrer hende og slikker hendes kirtelsekreter i sig, derved vidregiver de sekreterne til andre bier.


Ca. 10. dag. Nu skal den yngel der er ca. 10 dage gammel ud og prøveflyve.


Ved middagstid, hvor der er varmest, kan man se mange bier ude foran stadet, de flyver med front mod stadet for at indprente sig deres stade, så de senere kan finde ind i det rigtige stade. Samtidig sidder der vagtbier på flyvebrædtet og udsender dufte fra deres duftkirtler, så de unge bier kan finde ind i den rigtige flyvesprække igen. Hvis der har været flere dage med dårligt vejr, kan denne prøveflyvning se voldsom ud, fordi der så er rigtig mange bier ude og det ser næsten ud, som om de er ved at sværme.


De næste 8 dage sker der mange forskellige ting, i hele perioden, det er nu de laver nektar om til honning, de sætter pollen i celler og stamper det fast i cellen. Der holdes rent i stadet, døde bier og affald flyves ud af stadet og dumpes uden for stadet. 10-12 dage gamle bier, sveder voks og bygger celler, forsegler honning, og yngelceller, der udbygges kunsttavler som skal være klar, både til yngel og honning.


18. -20. dage. Nu kan arbejderbien bliv udnævnt til vagtbi, det er dog ikke alle der bliver vagtbier, den har nu maksimal gift i giftblæren, de kontrollerer nu flyvespalten, så der ikke kommer andre bier ind der lugter anderledes, andre holder vagt ved dronningen. Skulle der lande en hveps på flyverbrættet, vil den straks blive angrebet.


Efter 21. dagen. Nu bliver næsten alle trækbier og der hentes nektar, pollen og vand, nogen få bliver harpiksbier. Nogen henter vand, hvis det bliver for varmt i boet, de forstøver vand som nedkøling. En trækbi forbliver trækbi til den er slidt op og dør.


En trækbi lever ca. i 1 til 3 uger. Det kan afhænge af, hvor langt den skal flyve for at hente nektar og pollen samt vand. Vingerne bliver slidt ned og bien bliver slidt op.