Kyndig biavl

BIKYNDIG ELLER KYNDIG BIAVLER


For at kunne udstede sundhedsattester, skal man kunne dokumentere, at man har haft bier i mindst 3 år og have taget uddannelsen til bikyndig (kyndig biavler), derefter skal man hver 5. år på efteruddannelse, for at beholde sin autorisation.


Myndighederne kan fratage en bikyndig sin autorisation, hvis denne ikke overholder gældende love og regler.


Når der skal foretages et tilsyn og udarbejdes sundhedsattest kan du ringe til det Centrale Bigårds Register, eller til den lokale Bikyndig.


Link (CBR) Centrale Bigårds Registerher. Se mere her.


De lokale Bikyndige:

Mogens Drastrup. Tlf. 40 97 63 09 mail:  mogens@drastrup.dk

Poul Erik Knudsen. tlf. 98 56 14 75 mail: poge@knudsen.mail.dk