Centralt bigårdsregister

Centralt BigårdsRegister


For at sikre honningbiernes sundhed, skal alle bigårde i Danmark registreres i CBR. Denne registrering anses også for at være registrering efter fødevarelovgivningen.

Mere information kan ses på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.


Registeret finder du her.