Sundhedsattest

SUNDHEDSATTEST - VIGTIGT


Når du køber bifamilier, skal du sørge for der medfølger en sundhedsattest.


Når du sælger bifamilier, skal bierne synes af en bikyndig, sundhedsattesten må max være 14 dage gammel, når du flytter bierne.


Når du flytter dine bier, skal de synes af en bikyndig, synet må max vær 14 dage gammelt.


Du kan læse mere om de lovbestemte regler, der gælder her.


Læs mere her om hvordan og hvem du kontakter.