Lovbestemte regler

LOVBESTEMTE REGLER


Gældende for:

- Køb og salg af bier,

- Overdragelse af bier

- Flytning af bier og

- Mærkning af bigårde


Når man køber bier (en bifamilie), skal der følge en sundhedsattest med, det er sælger der skal sørge for at få bierne synet af en bikyndig, som derefter kan udfærdige en sundhedsattest. Attesten må max være 14 dage gammel.


Som sælger af bier, skal du huske at syne bierne før du sælger, så du kan medlevere en sundhedsattest. Syn og attest må max være 14 dage gammel.


Overdragelse af familier af honningbier, må kun finde sted, når en bikyndig, på grundlag af et eftersyn, foretaget tidligst 14 dage før overdragelsen, har udstedt sundhedsattest.


Det påhviler overdrageren at rekvirere en bikyndig, med henblik på udstedelse af sundhedsattest.

Den, der erhverver en bifamilie eller brugte biavlsmaterialer, skal snarest muligt efter erhvervelsen lade udbyggede tavler, der ikke er i brug, omsmelte.


Flytning af bifamilier til en anden ejendom, eller ud over 1 km. fra den hidtidige stadeplads, må kun finde sted, når en bikyndig på grundlag af et eftersyn, foretaget tidligst 14 dage før flytningen, har udsted sundheds-attest.


Krav om sundhedsattest gælder ikke:

Når du køber dronninger i bur med op til 20 følgebier uden honning.Eller ved flytning af en vild sværm uden tavlebygning, og sværmen sættes i hus på kunsttavler.


En bigård, der er opstillet uden for ejers ejendom, skal være mærket synligt med ejers navn, samt adresse eller telefonnummer.