Program 2020

AKTIVITETSPROGRAM 2020


Velkommen til et helt nyt program med nye aktiviteter for 2020


Her kan du se vores planlagte aktiviteterVil du være biavler ?


Så mød op til introdag lørdag den 22. februar kl. 11.00 - 13.00, i vores skolebigård på Rævebakkevej, med indkørsel fra Brændsøvej,følg skiltene.


Kom og få en snak om bier og få indblik i hvordan du kommer i gang som biavler og laver din egen honning.


Hvis det er noget for dig, starter begynderkursuset den 10. marts og løber over 2 år.


Kursuset indeholder:


Teori aftner.

Praktisk arbejde med bierne i bistaderne, fuldt op af teori i skolebigården.

Du følger årets gang i skolebigården.

Fællesskab og udveksling af erfaring med de andre biavlere.

Lære at passe bierne, tage honning fra, lave din egen honning, vinter fodre samt meget meget mere.


Prisen for hele herligheden er kr. 500,00 inkl. medlemskab af foreningen i 2020 og 2021.


Du får lov til at lave din egen bifamilie.

Vi hjælper dig gerne med indkøb af bimateriel.


Vil du vide mere eller tilmeldes, så kontakt Jette Bay, mobil 40 42 98 55 eller mail: jette@ardenbiavl.dk


Skolebigårdens adresse er Rævebakkevej, med indkørsel fra Brændsøvej.

Der vil være skilte opsat.


Arden og Omegns BiavlerforeningFælles honningbedømmelse


Mariagerfjord Biavlerforening indbyder til honningbedømmelse.


Mandag den 24. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset i Hobro - Skibsgade 26, Hobro.

Program.

1. Velkomst og aflevering af honning til bedømmelse.

2. Lars Bo fra gjøl fortæller bl.a. om pollen, økologisk honningproduktion      m.m.

3. Kaffe og kage.

4. Kåring af Himmerlands bedste honning.


Pris kr. 50,00 pr. person.  -- Dommere: Kirsten og Ole Knudsen.


Tilmelding : senest mandag den 17. februar.


Du må gerne deltage, selv om du ikke medbringer honning til bedømmelse


Tilmelding til Flemming Fabricius: tlf. 20 56 75 35.

Mail: Fabricius@ny-post.dk


Bestyrelsen i Mariagerfjord Biavlerforening.Foredragsaften i Hobro


Mariagerfjord Biavlerforening inviterer til foredragsaften

mandag den 2. marts kl. 19.00 i Vildrosen, Døstrupvej nr. 64, 9500 Hobro.

Dronningeavler Ivan Nielsen holder foredrag over emnet:

Dronningekundskab for den almindelig biavler.

Tilmelding senest lørdag den 29. februar til Jette Bay, mobil 40 42 98 55

mail: jette@ardenbiavl.dkBegynderkursuset er igen begyndt i skolebigården


Coronaen satte en stopper for afviklingen af begynderkurset, men er nu startet op igen i skolebigården, og tirsdag den 19. maj mødtes de nye biavlere i skolebigården for at genoptage kurset. De vil nu hen over sommeren blive instrueret i at passe bier, og evt. selv være med til at lave en ny bifamilie som de senere flytter hjem til dem selv.


Årets officelle opstart i skolebigården


Tirsdag den 9. juni kl. 19.00 er der åbning af skolebigården. Vi vil traditionen tro servere pølser med tilbehør og lidt koldt til ganen. Vi håber mange vil komme og være med denne aften. Husk at holde afstand!


Hen over sommeren, hver tirsdag aften kl. 19.00 til 21.00 være aktiviteter i skolebigården, der vil blive serveret kaffe og kage efter besøg ved bierne.


Tirsdag den 18. august kl. 19.00 vil bierne gøres klar til vinteren.


Tirsdag den 25. august kl. 19.00 vil den sidste honning tages fra og der fodres


Tirsdag den 1. september kl. 19.00 bliver bierne varroa behandlet


Tirsdag den 29. september kl. 18.30 afholdes den årlige ordinære generalforsamling i Arden Kulturhus Bluhmesgade 19, 9510 Arden


Husk også at få indbetalt det årlig kontingent for 2021 inden generalforsamlingen, ellers har du ikke stemmeret.


Af hensyn til traktementet, er det nødvendigt med tilmelding, med oplysning om antal personer, senest den 27. september.


Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. september


Indkaldelse og dagsorden samt regnskab bliver udsent senere, ifølge vedtægterne


Tilmelding til:

Thomas Stagsted på mail stagsted@outlook.dk eller telefon 22 96 27 72

Jette Bay Nielsen på mail jettebaynielsen@gmail.com  telefon 40 42 98 72På grund af corona aflyses / udsættes

Ordinær generalforsamling

Foreningens bestyrelse udsætter generalforsamlingen til januar 2021

Der vil blive udsendt ny indkaldelse når tidspunkt er fundet.

Husk alligevel at få indbetalt kontingent til foreningen.