Bestyrelse

BESTYRELSEN


Arden og Omegns Biavlerforenings Bestyrelse består af:


Formand: Jette Bay, tlf. 40 42 98 55 


Næstformand: Bent Andersen, tlf. 40 75 76 49   


Kasserer Thomas Stagsted, tlf. 22 96 27 72


Sekretær: Kirsa Bettina Toft Kokhauge, tlf.: 51 89 18 95 


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Berit Lartigue


Suppleanter:

1.suppleant  Bjarne Nielsen

2.suppleant  René Gravgaard Pedersen


Revisor:

Erik Bartholomæussen

Poul ThygesenForeningens bankkonto nr. 9806 - 2071611623 Jutlander Bank, Arden afd.


Foreningens CVR nr.: 37153230

Informations meddelelse:


På foreningens generalforsamling 27. september 2019 blev Berit Lartigue og Thomas Stagsted valgt ind i bestyrelsen, Lene Lomborg og Poul Erik Knudsen ønsked ikke genvalg. Ved efterfølgende konstituering blev Jette Bay  formand, Bent Andersen næstformand og Thomas Stagsted ny kasserer.


Ny 2. suppleant blev René Gravgaard Pedersen

Foreningens revisor Poul Thygsen, blev genvalgt.